Protectie date personale

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta pagina are scopul de a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta procedura in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala in vigoare.

Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale/servicii;

 • pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari;

 • in vederea incheierii unui contract;

 • pentru imbunatatirea serviciilor oferite.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;

 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a prestatorului;

 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;

 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;

 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;

 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;

 • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;

Pentru mai multe informatii privind drepturile de care bneficiezi poti consulta Regulamentul UE 679/2016, accesand www.dataprotection.ro